Avidicare är ett medtech-företag i Lund. Vi är ledande i utvecklingen av system för att hantera luftburna bakterier och virusföroreningar på sjukhus och har installationer i mer än 120 salar. Vår huvudprodukt är ventilationssystemet Opragon, som effektivt skapar områden med ultra-ren luft i hela rummet med hjälp av vår unika teknologi TAF (Temperature controlled AirFlow). Dessutom ger produkten mycket hög komfort för personalen och sparar miljön genom låg energiförbrukning. Produkten kan installeras  även i svåra utrymmen och den slående designen visar vårt löfte om "perfect air for perfect care".  

Hitta till oss

 
 
SveCert_SwAc_ISO_9001_ISO_14001_Swe_300dpi.jpg